SAFETY ACADEMY SYSTEM

- THE BEST SKILLS FOR THE WORST SITUATIONS -

OUTDOOR RESCUE

PRVNÍ POMOC A ZÁCHRANA V ODLEHLÝCH LOKALITÁCH

Rozšířený kurz outdoorové první pomoci a záchrany

Speciální outdoorový kurz první pomoci a záchrany určený pro lezce a horolezce, skialpinisty, cestovatele a turisty, feratisty, vodáky, instruktory, horské vůdce a průvodce cestovních kanceláří, anebo i jejich klienty. Zkrátka pro vás pro všechny, kteří se vydáváte dál od civilizace a chcete umět poskytnout první pomoc a vyřešit záchranu i v situacích, kdy jste odkázáni jen sami na sebe a použít můžete jen to, co máte zrovna s sebou.

Komplexní kurz, který je zaměřený na první pomoc a záchranu v odlehlých lokalitách. Výuka je v tomto kurzu pojata maximálně prakticky. Většinou budeme od rána do večera venku a vše budeme nacvičovat v reálných podmínkách. Důraz je kladen na individuální přístup - všichni si vyzkouší všechno. Krok za krokem si osvojíte jednotlivé postupy a techniky. 

Rámcový obsah kurzu:

Výuka je zaměřena na problematiku poskytování první pomoci a na záchranu.  A to jak v lokalitách s dobře dostupnou zdravotní péčí, tak i v odlehlých oblastech, kde  záchrana postiženého bude zcela na vás a na pomoc vám hned tak někdo nedorazí. Důraz je kladen na vlastní postup při nehodě, zejména s ohledem na bezpečnost a priority jednotlivých výkonů. Základní částí kurzu je zvládnutí život ohrožujících stavů, tzn. situací kdy postiženému jde skutečně o život, a to, jestli přežije, bude záviset na vašem včasném zásahu. Součástí tohoto bloku je i resuscitace – vše dle nejnovějších aktualizovaných doporučení ERC a AHA. V kurzu se dále naučíte, jak postupovat při úrazech - drobnou oděrkou počínaje a pacientem s poraněnou páteří konče. Naučíte se vyřešit improvizovaný transport lehce i těžce zraněných. Dozvíte se, jak monitorovat zdravotní stav pacienta. 

Velký důraz je kladen na improvizaci - naučíme vás vystačit si s málem a používat vaši  standardní  výbavu nestandardním způsobem - tzn. při záchraně a k poskytnutí první pomoci. Stranou nezůstane ani první pomoc při onemocněních a jiných akutních neúrazových stavech (dušnost, bolesti na hrudi, křeče, atd.). 

Samostatnou kapitolu tvoří podrobně probíraná problematika „horské medicíny“ (podchlazení, omrzliny, nemoc z výšky, záchrana a první pomoc při lavinové nehodě, atd.). Vybavení lékárničky –  k čemu a jak se používá zdravotnický materiál. Co by mělo být nedílnou součástí vybavení batohu a co naopak můžu nechat na chatě či v base-campu, atd. 

Co a jak se v kurzu naučíte:

Stručně řečeno – naučíte se reagovat na vzniklé zdravotní stavy a situace a je jedno, zda to bude úraz či onemocnění. Naším cílem je, abyste byli schopni kdykoliv prakticky zasáhnout. Nikoliv však chaoticky a bezhlavě, ale vždy s klidnou hlavou, rozvahou a jistotou. To vám umožní nadrilovaný chronologicky se odvíjející postup první pomoci. Ten pro vás bude zárukou, že vždy budete postupovat od toho nejpodstatnějšího k tomu méně důležitému. 

Z důvodu maximální efektivnosti výuky jsou jednotlivá témata vždy řazena do jasných postupů a algoritmů. Pro snazší zapamatování si vyučované problematiky jsou používány různé mnemotechnické pomůcky a akronymy a také zážitková forma výuky. Jelikož v reálném životě je první pomoc zejména o praxi, tak od samého začátku kurzu je hlavní část výuky tvořena praktickými nácviky.

Způsob výuky:

Bloky nezbytné teorie jsou promítány v názorných „Power Pointových“ prezentacích. Probíranou problematiku dostávají účastníci kurzu i v tištěné formě v podobě pracovních skript s volným místem na poznámky. Stěžejní část výuky tvoří praktické nácviky (na figurínách a modelech, na figurantech i na sobě vzájemně) – co si nezkusíš, to neumíš.

Pomyslným „zlatým hřebem“ výuky je procvičování probrané problematiky formou „reálných“ simulací, kdy jsou frekventanti kurzu postaveni před nachystanou situaci (krev skutečně teče, pacienti sténají, chroptí, křičí...). V rámci této akce musí účastníci kurzu vyřešit vše od začátku až do konce. Následný rozbor postupu spolu se zpětnou vazbou slouží k maximálnímu upevnění získaných znalostí a dovedností.

Rozsah kurzu:
3,5 dne

Začátek kurzu:
Čtvrtek večer - sraz na chatě

Ukončení kurzu:   
Neděle

Místo konání:
Vysočina

Ubytování:
Většinou chata VHS Brno na Blatinách.
Více o ubytování na výše uvedeném odkazu.  
Ubytování je již zahrnuto v ceně kurzu.

Stravování:
Vlastní, nezajištěno.
V objektu jsou dvě plně vybavené kuchyňky. 

Cena:
6900 Kč/osobu/kurz (včetně ubytování)

Počet účastníků:
Maximální počet účastníků je 10.
Minimální počet pro realizaci kurzu je 4 účastníci.

Požadované vstupní dovednosti:
Žádné

Vybavení - co s sebou:
Oblečení na ven do každého počasí, lékárničku, čelovku, ... detailní seznam vybavení vám zašleme do e-mailu.

Způsob přihlášení:
Vyberte si termín a vyplňte přihlašovací formulář.
Vaše přihláška se stává závaznou až po uhrazení platby za kurz - viz Obchodní podmínky.

Jste uzavřená skupina, parta nebo oddíl a nevyhovuje vám žádný z níže uvedených termínů nebo chcete kurz uspořádat v jiné lokalitě? 
Kontaktujte nás a domluvíme individuální kurz.

V tuto chvíli není vypsaný žádný termín. Máte-li o kurz zájem, kontaktujte nás na info@safety-academy.cz.

Zpět na seznam kurzů